O organskom pamuku


Tekstilna industrija


Tekstilna industrija već godinama unazad posluje kao jedan od najvećih zagađivača na svetu, ujednom trenutku je bila čak na drugom mestu, odmah posle naftne industrije, a i dalje je na istommestu kada je reč o zagađivanju voda. Ovako velik i loš uticaj na zagađenje voda ima jer se zaproizvodnju tekstila koriste brojne hemikalije i sintetičke boje koje u vodu dolaze pranjempoliesterskih materijala. Pored toga što je veliki zagađivač, tekstilna industrija je i na samoj ivici etikei morala jer su tekstilni radnici izuzetno ugroženi, rade u nehumanim uslovima, udišu isparenja svihtoksičnih materija i rade za nedopustivo male plate.


Konvencionalni pamuk


Sve ovo se odnosi i na proizvodnju standardnog pamuka. Ovde je važno napomenuti da treba praviti jasnu razliku između prirodnih i organskih materijala. Standardni pamuk jeste prirodni materijal, jer je pamuk biljka. Nije sintetički napravljen poput poliestera ili likre, ali pre nego što se pusti u proces proizvodnje seme pamuka se genetski modifikuje i prska herbicidima kako bi davalo veći prinos. Ovako uzgajan pamuk, iako je prirodan, često postaje štetan, jer hemikalije kojima je prskan mogu da izazovu razne reakcije na koži. U suštini ljudi vrlo malo znaju o samom procesu proizvodnje. Uzmimo na primer proizvodnju jedne bele pamučne majice. Da bi se napravila potroši se 2700l vode, nakon toga se prska sa više od sedamdeset vrsta herbicida koji štete zemljištu, uzgajivačima i kupcima. Takođe, jedna majica od 100% konvencionalnog pamuka, ustvari sadrži samo oko 70% pamuka, a ostalo su ostaci raznih toksina, pesticida, insekticida koji su obmotani oko svakog vlakna. Pamuk sam pokriva 2,5% kompletnih svetskih useva, ali tih 2,5% koriste 10-16% ukupne svetske količine pesticida (insekticida, herbicida, itd) više od bilo koje pojedinačne poljoprivredne kulture. Posledice ovih hemikalija koje se koriste u samom procesu proizvodnje su direktno zagađenje voda i vazduha prilikom ispiranja i isparavanja i direktan loš uticaj na biodiverzititet i ravnotežu ekosistema zbog prekomerne upotrebe pesticida.Organski sertifikovani pamuk


Alternativa ovakvim prirodnim materijalima jesu organski materijali, posebno sertifikovani.

Proizvodnja

Organski pamuk je pamuk koji se uzgaja iz prirodne biljke pamuk koja nije genetski modifikovana.Za proizvodnju organskog pamuka zabranjena je upotreba sintetičkihhemikalija, herbicida, pesticida ili insekticida. Samim tim što je oslobođen ovih hemikalija organski pamuk je daleko bolji izbor za kožu, koja kao najveći organ, udiše sve ono što materijali garderobe koju nosimo sadrže. Za proizvodnju organskog pamuka se koristi i do 70% manje vode (jer se oko 80% navodnjava kišnicom, što umanje pritisak na lokalne izvore vode) i do 60% manje energije (*http://aboutorganiccotton.org/environmental-benefits/)

U procesu proizvodnje organski pamuk, kao i konvencionalni pamuk, se boji. Razlika izmeđuova dva je što se organski pamuk boji i tretira isključivo prirodnim bojama koje posedujusertifikate bezednosti za sve zaposlene i korisnike koji će kasnije nositi obojenu tkaninu.

Garderoba proizvedena od organskog pamuka, pored pozitivnog uticaja na životnu sredinu,mnogo duže traje, jer se organski pamuk ručno bere, pažljivo obrađuje, ne istanjuje se doiznemoglosti da bi se povećala količina i ne obrađuje se štetnim materijama.

Razgradnja

Nakon upotrebe, organski pamuk može da se razgradi prirodno bez negativnih posledica poživotnu sredinu, i u kraćem vremenskom periodu nego konvencionalno tretirani pamuk. Sobzirom da se za proizvodnju organskog pamuka ne koriste toksične materije

Fair trade

Proizvodnja organskog pamuka je tzv fair trade jer se vodi računa o uslovima svih ljudi koji suuključeni u proces proizvodnje, od uzgajivača do proizvođača, ne postoji dečiji rad, nitiprimorani rad, fabrike za proizvodnju organskog pamuka su na etički značajno višem nivouod fabrika za proizvodnju konvencionalnog pamuka

Kada kupujemo organski pamuk investiramo u očuvanje vode, vazduha, bolji život farmera, zbog svog čistijeg i zahtevnijeg procesa proizvodnje, organski pamuk jeste skuplji nekada i do 30%, ali kako bude rasla tražnja za njim, tako će njegova raspoloživost biti veća i cena će vremenom opadati

Odluke koje donosimo danas direktno utiču na našu budućnost. Budimo bolji prijatelj Planeti zemlji birajmo organski pamuk.A šta dobijam kao kupac?


Onako kako brinete o onom šta vaša deca jedu, piju, šta gledaju i čitaju, isto tako bistetrebali da brinete i o onom šta im oblačite svakog dana. Trebali bismo, ustvari, da sezapitamo kakav trag želimo da ostavimo iza sebe, kakvu Planetu želimo da ostavimo našojdeci i da polako počnemo da osešćujemo činjenicu da smo svi povezani i da smo svipodjednako odgovorni za okruženje u kome živimo i kvalitet života koji pružamo našoj deci.

Kupovinom organskog pamuka kupujete nežnu, meku, zdravu i prirodnu garderobu. Direktnoutičete na bolji odnos prema prirodi i postajete oni koji prirodu neguju, a ne zagađuju iuništavaju.


Uštede


Kupovinom jedne majice od organskog pamuka u odnosu na majicu od običnog pamukaštedimo:

  - Pijaću vodu potrebnu za 119,9 dana

  - Emisiju C02 koju bismo proizveli vožnjom automobila 200m

  - Količinu energije potrebnu da sijalica svetli 33,2sata

Budite deo evolucije, budite promena. Raširite priču. Budite oni koji dele dobre vesti, kojiedukuju svoje komšije I prijatelje o novim, dobrim stvarima. Što više ljudi čuje za organskipamuk, to će potražnja za njim da bude veća, a sa porastom potražnje povećaće se I brojfarmera koji uzgajaju sertifikovani organski pamuk; sa većim brojem polja organskog pamukaumanjuje se negativan uticaj na životnu sredinu. Kupovinom sertifikovanog organskogpamuka postajete bolji prijatelj planete Zemlje I dajete najbolji primer svojoj deci kako sesvakodnevnim malim koracima mogu pokrenuti velika dela.

A šta dobijam kao kupac?


Onako kako brinete o onom šta vaša deca jedu, piju, šta gledaju i čitaju, isto tako biste trebali da brinete i o onom šta im oblačite svakog dana. Trebali bismo, ustvari, da se zapitamo kakav trag želimo da ostavimo iza sebe, kakvu Planetu želimo da ostavimo našoj deci i da polako počnemo da osvešćujemo činjenicu da smo svi povezani i da smo svi podjednako odgovorni za okruženje u kome živimo i kvalitet života koji pružamo našoj deci.


Kupovinom organskog pamuka kupujete nežnu, meku, zdravu i prirodnu garderobu. Direktno utičete na bolji odnos prema prirodi i postajete oni koji prirodu neguju, a ne zagađuju i uništavaju.

O organskom pamuku